Privatlivspolitik for Christensen Photography

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata, da vi beskæftiger os med billeder af mennesker og har en kontaktformular her på siden. Vi vil gerne fortælle, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Christensen Photography
Hvillhusevej 91
8970 Havndal
T: 76400741
fotografi@mail.dk

Inden vi tager et billede af dig

Beder vi dig om at underskrive en samtykkeerklæring. Vi kan kun tage billedet, hvis du underskriver erkæringen, Den er frivillig at underskrive. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Direct marketing

På hjemmesiden bliver du muligvis bedt om at angive, om du ønsker at modtage meddelelser om bestemte emner via e-mail og/eller almindelig post. Hvis du vælger at modtage disse meddelelser, accepterer du samtidig, at vi bruger dine personoplysninger til at sende dig meddelelser om eksempelvis produkter, tjenester og kampagnetilbud.

Du kan til enhver tid ændre dine præferencer med hensyn til direct marketing via den fravalgsmulighed, du kan vælge i hver eneste meddelelse af denne type. Hvis du fravælger denne type meddelelser, slettes dine kontaktoplysninger på vores mailingliste, men det medfører ikke automatisk, at dine personoplysninger slettes i vores database(r).

Websiteanalyse

På denne hjemmeside bruges der såkaldt websiteanalyse i form af Google Analytics, som er en internetanalysetjeneste fra Google Inc. (“Google”). Websiteanalyse bruges til analyse af trafik på hjemmesider på grundlag af cookies (tekstfiler). De oplysninger, der genereres via disse cookies (f.eks. IP-adresser), overføres til og gemmes hos tjenesteudbyderen (Google i USA). Tjenesteudbyderen bruger efterfølgende oplysningerne i forbindelse med rapportering til hjemmesideejere og andre tjenester med relation til hjemmesideaktivitet og internetbrug.

Tjenesteudbyderen kan overfører  data til tredjeparter, hvis dette er et lovkrav, eller hvis tredjeparter behandler oplysninger på tjenesteudbyderens vegne.

Du kan deaktivere cookies ved at ændre dine browserindstillinger. Dette frarådes dog, da det kan indvirke negativt på hjemmesidens funktionalitet.

Når du bruger denne hjemmeside, giver du samtidig dit samtykke til, at websiteanalysetjenesteudbyderen behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med nærværende fortrolighedserklæring til de heri beskrevne formål.

Fravalg af websiteanalyse

Hvad er cookies

En cookie er en datafil, som hjemmesider gemmer på din computer, for at de kan genkende computeren næste gang, du besøger siden. Cookies sendes frem og tilbage mellem din browser og en webserver og indeholder information om for eksempel:

  • brugerindstillinger
  • hvordan hjemmesiden benyttes

En cookie er passiv fil og kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Oftest hjælper de med at analysere, hvordan hjemmesiden benyttes, så webredaktionen kan forbedre brugeroplevelsen. I flere tilfælde kan cookies være nødvendige for at levere en service.

Typer af cookies

Cookies slettes som oftest automatisk fra browseren, når den lukkes (såkaldte session-cookies). Cookies kan dog også indstilles med et udløbstidspunkt, så data eksisterer i en kortere eller længere periode (persistent cookies). Persistent cookies gemmes typisk på harddisken.

Desuden skelner man normalt mellem førstepartscookies og tredjepartscookies. Førstepartscookies afsættes af den side, som brugeren besøger. Tredjepartscookies afsættes af en tredjepart, som har elementer indlejret på den side, som brugeren besøger.

Cookies på christensenphotography.dk

Her bruger vi cookies til webanalyse med henblik på at optimere brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Cookies fra webanalyseværktøjet Google Analytics

Her bruger vi Google Analytics for at analysere, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. De oplysninger, som cookien indsamler om din brug (trafikdata, herunder din IP-adresse), sendes til og gemmes på Googles servere i USA.

Google bruger oplysningerne til at evaluere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om aktiviteten på hjemmesiden og yde andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på hjemmesiden og brugen af internettet. Google kan også videregive oplysningerne til tredjemand, hvis loven kræver det, eller hvis tredjemand behandler oplysningerne på Googles vegne.

Google Analytics sætter to typer cookies:

  • En persistent cookie, der viser om brugeren er tilbagevendende, hvor brugeren kommer fra, hvilken søgemaskine der er brugt, keywords og så videre.
    Sessionscookies, som bruges til at vise, hvornår og hvor længe en bruger er på sitet. Sessionscookies udløber efter hver session, det vil sige, når du lukker din fane eller browser.
  • Google sammenkører ikke din IP-adresse med andre oplysninger, Google ligger inde med.

How Google Analytics uses Cookies

Sådan afviser du brugen af cookies

Du kan afvise lagring af cookies på din computer ved at vælge de relevante indstillinger i din browser. Eftersom en cookie befinder sig hos dig som klient, er det altid muligt for dig at se, ændre eller slette disse cookies.

Ønsker du ikke at modtage cookies fra su.dk, kan du i de fleste nyere browsere vælge avancerede cookieindstillinger under internetindstillinger og tilføje dette domæne til listen over websites, du vil blokere cookies fra.

Herinde kan du også slette individuelle cookies eller alle de cookies, som din browser har gemt.

Afvisning af cookies fra Google Analytics

Hvis du ikke ønsker, at dit besøg skal registreres af Google Analytics, kan du benytte dig af Googles Opt-Out Browser Add-on. Vær opmærksom på, at dine besøg på andre sider, der anvender Google Analytics, heller ikke vil blive registreret, hvis du installerer dette browser plugin.

Google Analytics opt-out Browser Add-on

Se desuden disse vejledninger til de mest almindelige browsere:

Vi er opmærksomme på kravet om samtykke fra brugerne, når der anvendes cookies. Vi arbejder på en løsning.

Behandling af persondata

Vi anvender data om dig for at kunne betjene dig – data består af dit billede og evt. dine kontaktoplysninger. 

De data, vi anvender, omfatter:

  • Almindelige persondata i form af kontaktoplysninger
  • Dine billeder

Brug af personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, arbejdsplads.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med kontakt til dig, fotografering og opbevarelse af billederne i vores arkiv.

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. 

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. 

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. 

Vi beskytter dine persondata

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Her har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.